archonmaritime arcadia gac17
globalseaways17 

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Εκτύπωση

Θ.Βενιάμης: Οι θέσεις της ΕΕΕ για τα νέα μέτρα για την περιβαλλοντική λειτουργία των πλοίων και για την μετάβαση στην χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας

07 Φεβρουαρίου 2019.

beniamispl2Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών ο Πρόεδρος κ. Θεόδωρος Βενιάμης μεταξύ άλλων ανέφερε:

 «Κυρίες και Κύριοι,

Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι,

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις σε καίρια θέματα που χειριστήκαμε στο διεθνές επίπεδο, δίνοντας έμφαση στους νέους κανόνες παιχνιδιού που επιβάλλονται στη διεθνή ναυτιλία στο πλαίσιο των νέων πολιτικών και νομοθετημάτων για την περιβαλλοντική λειτουργία των πλοίων, και ειδικότερα για τη μείωση των ατμοσφαιρικών εκπομπών από τα πλοία και για τη μετάβαση στη χρήση καυσίμων χαμηλής περιεκτικότητας.

•Όσον  αφορά  το  πρώτο,  η  ΕΕΕ  σε  ταύτιση  με  τις  θέσεις  της  διεθνούς ναυτιλίας υποστήριξε σθεναρά σε όλα τα επίπεδα την ανάγκη για την υιοθέτηση μιας ρεαλιστικής διεθνούς στρατηγικής, στα πλαίσια του μοναδικού αρμόδιου εξειδικευμένου οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών για τη ναυτιλία, του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, του ΙΜΟ, για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Τα αποτελέσματα της Επιτροπής Προστασίας  Θαλασσίου Περιβάλλοντος του ΙΜΟ (MEPC 72) τον Απρίλιο του 2018 μας δικαίωσαν πλήρως με τη λήψη μιας απόφασης ορόσημο, που υπερβαίνει τη Συμφωνία των Παρισίων χάρη στη συμπερίληψη ποσοτικών στόχων, και παράλληλα καθιστά τη ναυτιλία τον πρώτο βιομηχανικό κλάδο που υιοθέτησε σε παγκόσμιο επίπεδο συγκεκριμένους στόχους για τη μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Θα ήθελα επίσης να επαναλάβω και σήμερα ότι τα μέτρα, που θα ακολουθήσουν ως εφαρμογή της απόφασης αυτής, βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και κυρίως μακροπρόθεσμα, θα πρέπει να είναι εφικτά και ρεαλιστικά στην εφαρμογή τους, να διασφαλίζουν ίσους όρους παγκόσμιου ανταγωνισμού και να λαμβάνουν υπόψη τους τις πιθανές επιπτώσεις στην αναπτυσσόμενη παγκόσμια οικονομία και το αυξανόμενο διεθνές εμπόριο.

Η ναυτιλία θα χρειασθεί, σε κάθε περίπτωση, ασφαλή, εναλλακτικά, χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε ορυκτό άνθρακα, ασφαλή καύσιμα, για να μπορέσει να επιτύχει την απεξάρτησή της από αυτόν. Είναι επομένως φανερό, ότι όλα τα μέρη της ναυτιλιακής αλυσίδας, και αναφέρομαι στην ανάγκη δραστηριοποίησης των προμηθευτών ενέργειας και καυσίμων, των ναυπηγείων, των κατασκευαστών μηχανών, των εταιρειών ναυτιλιακής τεχνολογίας, πρέπει να συνδράμουν στην επιτυχή υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής του ΙΜΟ. Εξάλλου θέλω να υπενθυμίσω ότι η πλοιοκτησία δεν έχει ευθύνη για την ποιότητα των μηχανών, ούτε για την ποιότητα και την ασφάλεια των καυσίμων που της παρέχονται για τη λειτουργία των πλοίων της.

Η ΕΕΕ συνεχίζει να παρακολουθεί διεξοδικά τις συζητήσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και με την εκπόνηση σχετικών μελετών στοχεύει σε πρώτο στάδιο στη διαμόρφωση ρεαλιστικών προτάσεων για το θέμα των βραχυπρόθεσμων μέτρων, που αποτελεί και την πολιτική προτεραιότητα των νομοθετικών οργάνων, κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εμμείνω στη λανθασμένη, όπως αποδείχθηκε και στην πράξη, πολιτική επιλογή του Υπουργείου Ναυτιλίας μας να συνταχθεί, πριν από την προαναφερόμενη κρίσιμη σύνοδο του ΙΜΟ, με τη μη ρεαλιστική κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 100% απόλυτη μείωση των αερίων εκπομπών από τα πλοία έως το 2050, μία θέση που έθεσε σε κίνδυνο τις διαπραγματεύσεις στον ΙΜΟ, ευτυχώς τελικά χωρίς καμία αποδοχή, και να στερήσει από τη χώρα μας τη δική της αυτόνομη φωνή, μια επιλογή που δεσμεύει πια την Ελλάδα από κάθε σχετική με το θέμα πρωτοβουλία στον ΙΜΟ.

•Όσον αφορά τώρα το δεύτερο μεγάλο θέμα, που θα κληθεί να αντιμετωπίσει η ναυτιλία σύντομα, και αναφέρομαι στην υποχρέωση σε λίγους μήνες, στο ξεκίνημα του 2020, για μετάβαση σε νέα καύσιμα χαμηλής 0,5% περιεκτικότητας σε θείο, η Ένωσή μας εγκαίρως εξέφρασε δημοσίως τις έντονες ανησυχίες της για τους νέους κανόνες παιχνιδιού στη λειτουργία της ναυτιλίας.

Απαίτησή μας ήταν και παραμένει τα ναυτιλιακά καύσιμα που θα χρησιμοποιούμε μετά το 2020, όχι μόνο να συμμορφώνονται με την απαιτούμενη περιεκτικότητα σε θείο αλλά να είναι κατάλληλα για χρήση, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των πλοίων, των πληρωμάτων και η προστασία του περιβάλλοντος. Έχουμε το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση ως υπεύθυνη βιομηχανία να προβάλλουμε τις ενστάσεις μας, και να απαιτούμε έγκαιρη συνεκτίμηση όλων των παραμέτρων του θέματος.

Είναι θετικό ότι η ορθότητα των θέσεών μας για άλλη μια φορά επιβεβαιώθηκε, αφού οι δύο αρμόδιες Επιτροπές του ΙΜΟ, η Επιτροπή Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος και η Επιτροπή Ναυτικής Ασφάλειας, αποφάσισαν ότι επιβάλλεται από τις περιστάσεις να ασχοληθούν, η πρώτη με τη διαδικασία εφαρμογής του νέου Κανονισμού και η δεύτερη με τα θέματα ασφαλείας των νέων καυσίμων και των blended fuels. Σε κάθε περίπτωση, τα θέματα αυτά ανησυχούν περισσότερο την bulk/tramp ναυτιλία, που είναι υποχρεωμένη να προμηθεύεται καύσιμα στα διάφορα λιμάνια της υφηλίου. Στην προσεχή MEPC, τον Μάιο του 2019, αναμένεται νέα πρόταση που διαμορφώνεται από διευρυμένη Ομάδα Κρατών Μελών του ΙΜΟ, και όχι μόνο από τα τέσσερα μεγάλα νηολόγια, Marshall Islands, Λιβερίας, Παναμά, Bahamas, και τους οργανισμούς της διεθνούς ναυτιλίας που έγειραν πρώτοι το όλο θέμα. Ειδική μνεία θα πρέπει να γίνει και στην ενεργή συμμετοχή των ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις του Προέδρου Trump για τις πιθανές επιπτώσεις της εφαρμογής του νέου μέτρου στην αμερικανική οικονομία. 

Θα πρέπει να συγχαρούμε τον ΙΜΟ όπου, αν και καθυστερημένα, είχε το πολιτικό θάρρος να αναγνωρίσει τα κενά της νομοθετικής του πρόβλεψης και να δεχθεί να εξετάσει το θέμα. Ίσως θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τους διαχρονικά υψηλούς περιβαλλοντικούς στόχους της, να είχε εγκαίρως επιληφθεί του θέματος της ασφάλειας και των ευρύτερων προεκτάσεων για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτό δεν συνέβη, αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι τώρα τουλάχιστον αρχίζει να αναγνωρίζει το πρόβλημα που διαφαίνεται και όλες τις παραμέτρους αυτού. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο στις προσεχείς συζητήσεις να τοποθετηθούν υπεύθυνα επιτέλους και άλλοι παράγοντες με καθοριστικό ρόλο, όπως οι νηογνώμονες, οι κατασκευαστές μηχανών, και οι ασφαλιστές, τους οποίους η ΕΕΕ έθεσε ενώπιον των ευθυνών τους, χωρίς ωστόσο να έχουμε κάποια δέσμευση εκ μέρους τους, με εξαίρεση τους νηογνώμονες που αντελήφθησαν την αδικαιολόγητη έως κάποια χρονική στιγμή απουσία τους από τα τεκταινόμενα.  

Μια σοβαρή παράμετρος στις συζητήσεις, έχει αποτελέσει η χρήση scrubbers ως εναλλακτική, αλλά καταδεικνύεται όχι ισοδύναμη, μέθοδος συμμόρφωσης με τους νέους Κανονισμούς. Η χρήση scrubbers είναι μια εξαίρεση στον κανόνα, για την οποία σε καμία περίπτωση δεν έχει μελετηθεί το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα εγκαίρως όπως θα έπρεπε. Η Ένωση, εξαρχής και πριν την υιοθέτηση του σχετικού Κανονισμού, είχε τοποθετηθεί υπέρ της θεμελιώδους αρχής ότι η αποθείωση των καυσίμων πρέπει να υλοποιείται στην στεριά και όχι επί των πλοίων. Η χρήση των scrubbers δυστυχώς έχει δημιουργήσει πόλωση μεταξύ της ευρείας ναυτιλιακής βιομηχανίας και της μειονότητας των εφοπλιστών που έχουν ήδη ή προτίθενται να εφοδιάσουν τα πλοία τους με scrubbers.

Με το θεσμικό μου ρόλο και χωρίς να υπεισέρχομαι σε παράγοντες εμπορικού χαρακτήρα, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ΕΕΕ προβαίνει σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν για να προασπίσουμε το συμφέρον της πλειονότητας. Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών, όπου όλο και μεγαλύτερος αριθμός κρατών απαγορεύει στα λιμάνια του τη χρήση open-loop scrubbers επιβεβαιώνουν δυστυχώς το  γεγονός ότι πρόκειται για μία μη επιστημονικά τεκμηριωμένη νομοθετική πρόβλεψη, που θα απασχολήσει έντονα τη ναυτιλία το επόμενο διάστημα».

 

 

crossworldbanner

seanergybanerblue

antipollution

palau

bv18

panamanian19

rstechnical7

Ημερολόγιο

«  Αύγουστος 2019  »
ΔΤΤΠΠΣΚ
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

wartsila

hswbanner19

bannerorion19

capitlondon19

Αναζήτηση